Esport + Videregående Skole = Otto Treider Private Gymnas

E-sportlinjen ved Otto Treider Private Gymnas er en del av idrettstilbudene som tilbys ved Otto Treider Idrett.

Otto Treider Idrett tilbyr håndball, fotball, basistrening, innebandy, dans og e-sport.

Idrettstilbudene ved Otto Treider Idrett tar sikte på å gi studentene den kunnskapen og verktøyene de trenger for å nå sine mål. Ved Otto Treider har vi stor fokus på kvalitet i undervisningen og forutsetter at studentene medvirker aktivt. 

E-Sport undervisningen består av 3 hovedmomenter; spilltrening, fysisk trening og egentrening. Linjen tar sikte på å gi praktisk og teoretisk innføring og trening i disse tre hovedelementene. 

Vil du vite mer om å kombinere e-sport og videregående skole, kom og besøk Otto Treiders stand på Spillexpo.