Epilepsiforbundet Ung stiller med VR + andre aktiviteter på messen!

Kom innom standen, her blir det mye kult!

Epilepsiforbundet Ung er et landsdekkende nettverk som arbeider spesielt for mennesker mellom 15 og 30 år med PNES og Epilepsi.

Målet deres er å gi alle unge med epilepsi og PNES mulighet til å leve et aktivt liv i et inkluderende samfunn, basert på egne premisser.

Epilepsiforbundet Ung fungerer som et ungdomsråd som skal veilede Epilepsiforbundet i utvikling av aktiviteter og tilbud, og bidra til at ungdomsperspektivet ivaretas i organisasjonens arbeid.

Epilepsiforbundet kommer til å være på Spillexpo med VR briller og andre aktiviteter + gir dere mulighet til delta på quizer og korte foredrag som dere kan høre på.